Ciekawostki
z Branży

Sterylizacja w szpitalu
Jak zorganizowany jest proces sterylizacji w szpitalach?
04
maj
W każdym szpitalu powinna funkcjonować centralna sterylizatornia. W jej ramach wyróżnić można trzy strefy, z których każda ma swoje określone funkcje i przeznaczenie. Podzielenie całego systemu na 3 strefy rozgraniczone śluzami umożliwia nadanie procesowi sterylizacji jednego kierunku i pozbycie się na tej drodze zagrożeń epidemiologicznych. W pierwszej strefie tzw. brudnej umieszczone są narzędzia skażone, tu też zostają wstępnie oczyszczane, następnie przekazywane do strefy czystej, gdzie są pielęgnowane, kontrolowane, pakietowane i wkładane do specjalnego urządzenia jakim jest sterylizator. Stamtąd narzędzia trafiają do strefy sterylnej, w której dba się o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pozwalające utrzymać stan jałowości narzędzi. Przeprowadzenie procesu sterylizacji jest skomplikowanym, wymagającym dużej wiedzy procesem. Nie istnieje jednak uregulowany prawnie, określony system kształcenia w tym zakresie.